ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզային կենտրոն

 

 

ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզայի կենտրոնը հիմնադրվել է 2011 թվականի նոյեմբերին: Այն իր երկամյա գործունեության շնորհիվ դարձել է մարզի երիտասարդության հիմնախնդիրների բարձրացման և նրանց համախմբաման հիմնական օղակը: Կենտրոնն իրականացնում է  մշակութային, կրթական, ժամանացային, սպորտային, ռազմահայրենասիրական և սոցիալական ուղղվածության ծրագրեր: 

ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզային կենտրոնի համակարգողն է Հասմիկ Մարգարյանը:


ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզային կենտրոնի հասցե`
Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 1
Հասցե` 093 53 80 83